🔸DỰ ÁN : LPS
🔸DIỆN TÍCH : 500m2
🔸ĐỊA CHỈ : 21 Võ Trường Toản, Cổng, Đường số 10, An Phú, Quận 2, Tp. HCM
🔸Design by #ABI

All in one