🔸DỰ ÁN : GREEN VALLEY
🔸DIỆN TÍCH : 130m2
🔸ĐỊA CHỈ : Nguyễn Đổng Chi, Tân Phú, Quận 7, TP HCM
🔸Design by #ABI

All in one