🔸DỰ ÁN : BILLIARD THE WINGS

🔸DIỆN TÍCH : 400m2

🔸ĐỊA CHỈ : 790-792, Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, TP HCM.

🔸Design and contruction by #ABI

All in one